سد میناب نام سدی است در شهرستان میناب استان هرمزگان واقع در جنوب ایران. مطالعه اولیه در سال ۱۳۴۴ آغاز و عملیات اجرائی از سال ۱۳۵۳ شروع و در سال ۱۳۶۲ بهره‌برداری از آن آغاز شده‌است. حجم عظیمی از آب این سد به مصرف آشامیدن و صنایع شهر بندر عباس می‌رسد و مازاد آن از طریق شبکه‌های آبیاری به مصرف زمین‌های کشاورزی و باغات شهرستان میناب می‌رسد.