تالاب بین المللی تیاب یکی از مهمترین اکوسیستم های جنگلی در ایران است و وجود درختان حرا و مانگرو علاوه بر زیبایی محیط  زیستگاهی را برای حیوانات مختلف ایجاد کرده است. این تالاب زیستگاه بسیاری از پرندگان و ماهیان مهاجر است و لارو نیز در این منطقه به خوبی رشد می کند.

به دلیل اهمیت محیطی، این تالاب یکی از مناطق حفاظت شده است.

در یک روز بهاری خنک ، تالاب مکانی مناسب برای قایقرانی و تماشای طبیعت زیبای دریاچه است